Leczenie chorób układu oddechowego

Prowadzenie pacjentów z astmą oskrzelową oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Leczenie infekcji dróg oddechowych