Badania EKG

Wykonywanie 12 odprowadzeniowych badań EKG służących ocenie występowania zaburzeń rytmu serca, pracy stymulatora serca oraz ukrwienia serca.