Hotler EKG

Hotler EKG

Badanie Hotler EKG to nieinwazyjne badanie zapisujące elektrokardiogram przez 24 godziny (w razie potrzeby dłużej). W zapisie uwidoczniona jest częstość rytmu serca, zaburzenia rytmu serca a nawet niedokrwienie mięśnia sercowego. Badanie jest przeprowadzanie ambulatoryjnie w trakcie codziennej aktywności. Pacjent z podłączonymi elektrodami EKG oraz ze specjalnie skonstruowanym małym aparatem holterowskim wykonuje w warunkach domowych (w pracy) wszystkie normalne czynności i wraca po zakończeniu okresu badania (np. po 24 godz.) . W trakcie badania pacjent ma możliwość zaznaczenia na aparacie niepokojących zjawisk (osłabienia,kołatania serca, zawrotów głowy itp.).

Lekarz w trakcie analizy przedstawionego zapisu ocenia częstość rytmu serca, jego zmienność, rodzaj oraz ilość zaburzeń rytmu, istnienie cech niedokrwienia oraz wiele innych parametrów.

Wskazania do wykonania badania Holter EKG

  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca (kołatania serca, nierówne bicie serca.
  • diagnostyka przyspieszonej oraz zwolnionej akcji serca.
  • ocena pacjentów z chorobą niedokrwienną serca( występowanie niedokrwienia, zaburzeń rytmu)
  • ocena pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca.
  • diagnostyka zawrotów głowy, zasłabnięć, utrat przytomności