Hotler pomiar ciśnienia tętniczego

Hotler ciśnienia tętniczego

Jest to system automatycznego 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. Aparat złożony z mankietu zakładanego na ramię oraz urządzenia rejestrującego wielkości smartfona dokonuje wielokrotnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Badanie trwa 24 godziny i co ważne wykonywane jest w trakcie codziennej aktywności w domu pacjenta.

Wskazania do przeprowadzenia badania

  • wykluczenie „nadciśnienia białego fartucha” (jeśli pacjent w domu ma ciśnienie tętnicze w normie a u lekarza wysokie)
  • diagnostyka zasłabnięć ( nagłe spadki ciśnienia tętniczego)
  • ocena skuteczności leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (występowanie spadków oraz zwyżek ciśnienia tętniczego)