USG piersi

USG piersi

Badanie USG piersi jest techniką przeznaczoną do bezinwazyjnego badania sutków. Badanie wykonywane jest z użyciem specjalnej wieloczęstotliwościowej głowicy liniowej. Polega ono na przesuwaniu głowicy pokrytej żelem ultrasonograficznym po piersi oraz dole pachowym. Doświadczony Lekarz potrafi ocenić budowę piersi oraz wykryć zmiany lite (guzowe, włókniste), płynowe (torbiele), oraz zapalenie. Badanie ultrasonograficzne sutków jest uzupełnieniem badania mammograficznego.

W przypadku wykrycia zmian patologicznych w sutku konieczne bywa uzupełnienie go o mammografię czy biopsję. Badanie jest szczególnie polecane u kobiet w wieku do 40 roku życia ( z uwagi na dużą komponentę tkanki gruczołowej), wskazane jest jednak w każdej grupie wiekowej a nawet u mężczyzn u których stwierdzamy patologię piersi.

USG piersi powinno być wykonywane profilaktycznie nie rzadziej niż co 2 lata.
Wskazaniami do pilnego wykonania badania jest ból sutka, wyciek z brodawki sutkowej, wciągnięcie brodawki sutkowej lub wykrycie w trakcie badania guzka, zgrubienia. Również stwierdzenie powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym stanowi pilne wskazanie do badania.

Wskazania do badania ultrasonograficznego piersi

  • Badanie profilaktyczne przed 35 r ż. ( raz w roku)
  • Pojawienie się zmiany wyczuwalnej w badaniu palpacyjnym
  • Pojawienie się wycieku z piersi
  • Sutek wydzielający ( laktacyjny)
  • Mastodynia ( bóle piersi)
  • Obrzęk i zaczerwienienie skóry piersi
  • Badanie uzupełniające do badania mammograficznego
  • Ocena piersi po implantacji protezy
  • Ocena przebiegu leczenia operacyjnego
  • Okresowa kontrola w przypadku stosowania HTZ ( hormonalnej terapii zastępczej)

Przeciwwskazania do wykonania USG piersi - BRAK