Leczenie nadciśnienia tętniczego

  • Diagnostyka przyczyn nadciśnienia tętniczego, prowadzenie pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym.
  • Monitorowanie przebiegu nadciśnienia tętniczego, stopnia jego wyrównania z wykorzystaniem holtera ciśnienia tętniczego.