ELASTOGRAFIA - nowoczesna technika badania USG


Usg Orawa Jabłonka Z przyjemnością informujemy, że od teraz w naszej placówce istnieje możliwość wykonania badania USG metodą ELASTOGRAFII. Elastografia to najnowsza technika badania USG, która jest możliwa do wykonania dzięki najwyższej klasy aparatom do USG. Nasze Centrum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt SONOSCAPE S22. Dzięki nowemu aparatowi możliwa jest jeszcze dokładniejsza diagnostyka.

Największą zaletą SonoScape s22 jest możliwość wykonania elastografii z niespotykaną do tej pory dokładnością. Badanie elastograficzne stanowi dla lekarza nowoczesne narzędzie w diagnostyce zmian ogniskowych. Podczas rutynowego badania aparatem, lekarz wykonuje niewielki ucisk na badaną strukturę. W wyniku powstałych odkształceń, aparat generuje kolorowe mapy, czyli tzw. elastogramy. Większość zmian nowotworowych o charakterze złośliwym cechuje się większą twardością od tkanek zdrowych, lub zmienionych łagodnie. Każdy stopień twardości tkanki kodowany jest innym kolorem.

Innowacyjna technologia umożliwia nałożenie na tradycyjny czarno-biały obraz kolorowej skali, która przedstawia poszczególne stopnie twardości badanych tkanek. Interpretacja uzyskanych obrazów pozwala na określenie, czy dana zmiana zalicza się grupy w mniejszym lub większym stopniu podejrzanej o charakter nowotworowy. Elastografia używana jako dodatek do rutynowego badania USG jest szczególnie przydatna podczas badania piersi i tarczycy, pozwala na wczesne i dokładne wykrycie zmian nowotworowych.