Czy wiesz czym jest angina, jak ją różnicować z infekcją wirusową i jak leczyć?

Anginą nazywamy zapalenie gardła i migdałków podniebiennych spowodowane przez bakterie. Najczęstszymi bakteriami są paciorkowce beta-hemolizujące. Należy pamiętać, że bakterie stanowią tylko ok. 15% przyczyn zapaleń gardła (niektóre źródła podają nawet 5%), reszta zapaleń gardła ma etiologię wirusową.

Aby podjąć odpowiednie leczenie należy zróżnicować co jest przyczyną, ponieważ infekcję wirusową (która jest najczęstszą przyczyną zapalenia gardła) leczy się objawowo, a bakteryjną antybiotykiem.

Aby ustalić etiologię należy przyjrzeć się naszemu pacjentowi. Na anginę głównie chorują dzieci między 3-14 rokiem życia, poniżej 3 rż i powyżej 45 rż praktycznie anginy się nie spotyka.

Kolejnym kryterium jest gorączka. W infekcja bakteryjnych częściej jest powyżej 38 stopni a w wirusowych może być w normie, podwyższona, ale także bardzo wysoka (np. SARS-Cov2). Zwykle przy anginie nie ma kaszlu a powiększone są węzły chłonne szyjne przednie. W infekcji wirusowej często obserwujemy kaszel a powiększone są węzły chłonne szyjne tylne. Charakterystycznym dla anginy jest obrzęk i włóknikowy nalot na migdałkach.

Jeśli nie jesteśmy pewni etiologii można zrobić szybki test wykrywający antygeny S. pyogenes. Należy jednak pamiętać, że ta bakteria może zasiedlać nasze śluzówki a nie być przyczyną zapalenia gardła.

Z ciekawostek pacjent przestaje być zakaźny już po 24h od otrzymania antybiotyku. Leczenie zmniejsza ryzyko powikłań (ropnia okołomigdałkowego, choroby reumatycznej, zapalenia ucha środkowego)

Literatura

  1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018