Z przyjemnością informujemy, iż dr Krzysztof Sudoł po wielu latach doskonalenia umiejętności uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie Ultrasonografia Ogólna. Certyfikat ten potwierdza posiadanie wystarczających umiejętności do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych.