Flozyny: od ok. 2 lat w Europie (obecnie także w Polsce) stosuje się leki powodujące mniejsze wchłanianie glukozy w nerkach a co za tym idzie wydalanie glukozy z moczem w ilości odpowiadającej ok. 200-300 kalorii dziennie !!! Dzięki temu można zmniejszyć masę ciała, zmniejszyć poziom glukozy we krwi oraz dawki leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. Leki te stosuje się w postaci tabletki przyjmowanej 1 raz na dobę

Gliptyny- leki zwiększające poziom hormonów inkretynowych odpowiedzialnych za prawidłową reakcję organizmu na podwyższony poziom glukozy. Preparaty doustne stosowane 1-2 razy dziennie. Stosunkowo bezpieczne, nie powodują niedocukrzeń, sprzyjają utrzymywaniu prawidłowej masy ciała.

Leki inkretynowe- są dostępne preparaty podawanie podskórnie podobnie jak insuliny ale stosowane jedynie jeden raz w tygodniu. pozostałą treść przerobić na liczbę mnogą.

Insulina Degludec- nowy preparat ultradługo działającej insuliny. Czas działania to ok. 40 godzin !!! Dzięki swym właściwościom farmakodynamicznym w tym długiemu czasowi działania oraz stosunkowo stałemu stężeniu we krwi zapobiega występowaniu niedocukrzeń oraz jest wygodna w stosowaniu- nie musi być podawana o stałej porze. eksenatyd

Stan przedcukrzycowy

Czy wiesz że że mając stwierdzony nieznacznie podwyższony poziom glukozy we krwi jesteś narażony na poważne choroby? Już twierdzenie poziomu glukozy na czczo 100 mg% upoważnia do rozpoznania stanu przedcukrzycowego. Stan przedcukrzycowy definiowany jest jako nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG) oraz nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT). Nieprawidłowa glikemia na czczo to poziom glukozy w osoczu krwi żylnej 100-125 mg/dl, nieprawidłowa tolerancja glukozy to stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej 140-199 mg/dl w 120 tej minucie po podaniu 75 g glukozy (czyli po doustnym teście obciążenia glukozą).

Częstość występowania stanu przedcukrzycowego u zdrowych osób stale rośnie, w populacji amerykańskiej jeden na 4 zdrowych dorosłych ma stan przedcukrzycowy. W Polsce szacuje się że stan przedcukrzycowy dotyczy ponad 2,5 miliona osób . U pacjentów z IFG roczne ryzyko wystąpienia cukrzycy t. 2 jest pięciokrotnie wyższe niż u osób z prawidłowym poziomem glukozy, u osób z IGT to prawdopodobieństwo jest sześciokrotnie większe a wspólne występowanie IFG i IGT zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy aż 12- to krotnie. U pacjentów ze stanem przedcukrzycowym występuję już typowe dla cukrzycy uszkodzenia naczyń krwionośnych. Ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia u pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy jest o 70 % większe niż u zdrowych.

Stan przedcukrzycowy koniecznie trzeba leczyć, dzięki leczeniu można uniknąć niebezpiecznych powikłań w tym cukrzycy oraz chorób układu krążenia.