SLE czyli toczeń rumieniowy układowy. Jest przewlekła choroba układowa tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Najczęściej dotyka kobiet w wieku prokreacyjnym.

Etiologia nie jest znana. U osób z predyspozycją genetyczną niezbędny jest czynnik wyzwalający reakcję autoimmunizacyjną. Tymi czynnikami mogą być:
 • Promieniowanie UV
 • Palenie tytoniu
 • Infekcje
 • Leki
 • Hormonalne czynniki (np. estrogeny u kobiet).

W toczniu obecne są objawy ogólne jak i narządowe.

Najczęstsze objawy ogólne to spadek masy ciała, stan podgorączkowy, osłabienie.

Dla SLE charakterystyczne są objawy skórne. W ostrej postaci pojawia się rumie n w kształcie motyla, lokalizuje się na policzkach czole i powstaje w wyniku ekspozycji na promieniowanie UVB. Taki rumień może pojawić w każdym miejscu narażonym na promieniowanie UVB.

Innymi obserwowanymi zmianami skórnymi są pierścieniowate wykwity rumieniowo-grudkowe, wykwity plamisto-grudkowe.

Nawet u 40% obecny jest objaw Reynauda czyli napadowe blednięcie palców pod wpływem zimna.

Czasami obecne są nadżerki w jamie ustnej i łysienie niebliznowaciejące.

Jak inne choroby tkanki łącznej, SLE dotyka innych układów. Może powodować np.:

 • Zapalenie opłucnej
 • Nadciśnienie płucne
 • Zapalenie osierdzia, wsierdzia
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
 • Bóle głowy
 • Nefropatia toczniowa
 • Wędrujące bóle mięsnie, stawów
 • Objawy neuropsychiatryczne- majaczenie, psychoza, drgawki


W nadaniach laboratoryjnych stwierdza się: przyspieszenie OB., wzrost CRP.

Niedokrwistość normocytarna (niedokrwistość chorób przewlekłych). Limfopenia, małopłytkowość.

Obecność przeciwciał: Swoiste dla SLE przeciwciała to Anty-dsDNA, anty-SM

Mogą być zajęte nerki wtedy obserwuje się wzrost kreatyniny, mocznika, białkomocz, krwinkomocz.

SLE można stwierdzić, gdy obecne są ANA w mianie 1>=80 oraz objawy kliniczne.

Leczenie polega na osiągnięciu remisji lub zminimalizowaniu objawów. Stosuje się leki przeciwmalaryczne, GKS.

10- letnie przeżycie wynosi 80%. Niestety przewlekłe zapalenie powoduje trwałe uszkodzenie licznych narządów i tkanek u nawet 50% chorych.

Literatura:

 1. Interna Szczeklika 2022. Podręcznik chorób wewnętrznych. Pod red. P. Gajewskiego, A. Szczeklika. Wydanie 13. 2022