RZS jest to przewlekła choroba należąca do układowych chorób tkanki łącznej. Charakteryzuje się symetrycznym zajęcia stawów z objawami pozastawowymi, układowymi.
Występuje 3 razy częściej u kobiet a szczyt zapadalności to 4-5 dekada życia.

Etiologia tej choroby nie jest dokładnie znana. Na pewno wypływ mają:

 • Czynniki genetyczne (ryzyko zachorowania rośnie, gdy w rodzinie występuje RZS)
 • Palenie papierosów
 • Niektóre infekcje
 • Hormonalne i immunologiczne


Gdy u osoby, która posiada czynniki genetyczne predysponujące do RZS pojawi się czynnik wyzwalający to dochodzi do reakcji autoimmunologicznej w błonie maziowej chrząstki stawowej i innych strukturach stawu.

Rozwój RZS następuje powoli w okresie kilku tygodni. U dużej części chorych przebieg jest fazowy z okresami zaostrzeń i remisji lub stałą progresją.

Mogą być objawy ogólne jak;

 • Stan podgorączkowy
 • Spadek apetytu
 • Zmęczenie
 • Bóle mięśnie

Objawy miejscowe to:

 • Obrzęk i ból stawów
 • Ograniczenie ruchomości
 • Sztywność poranna powyżej 1h

Na początku choroby objawy zapalenia najczęściej dotyczą stawów rąk. Szczególnie stawy międzypaliczkowe bliższe, śródręczno-paliczkowe i nadgarstkowe.

Wraz z rozwojem choroby można zauważyć:

 • Deformacje stawów np.
  ◦ Łokciowe odchylenie palców rąk
  ◦ Podwichnięcie dłoniowe pliczków
 • Objawy pozastawowe ◦ W ukł sercowo- naczyniowym np. zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, zmiany zastawkowe
  ◦ Układ oddechowy- zapalenie opłucnej, włóknienie płuc
  ◦ Układ moczowe- śródmiąższowe zapalenie nerek, amyloidoza wtórna
  ◦ Zapalenie naczyniówki, nadtwardówki gałki ocznej


W badania laboratoryjnych obecnej jest:

 • wysokie OB, podwyższone CRP
 • niedokrwistość chorób przewlekłych
 • w badaniu serologicznym: czynnik RF i ACPA (przeciwciało przeciwko cytrulinowanym peptydom). Testem diagnostycznym wykrywającym RF w klasie IgM jest odczyn Waalera-Rosego.

Należy pamiętać, że czynniki RF może wystąpić u zdrowiej osoby oraz może być nie obecny o chorego na RZS.
Kryteria rozpoznania RZS uwzględniają lokalizację i liczbę zajętych stawów, miano RF/ACPA, stężenie CRP/OB. Czas trwania objawów. RZS rozpoznaje się, jeżeli pacjent uzyskał co najmniej 6 pkt w kryteriach klasyfikacji ACR/EULAR.
Lekiem I rzutu jest metotreksat.

W RZS czynnikami o rokowaniu niekorzystnym są:

 • Postać seropozytywna
 • Duża aktywność choroby
 • Płeć męska
 • Wysokie wskaźniki zapalne


Literatura:

 1. Interna Szczeklika 2022. Podręcznik chorób wewnętrznych. Pod red. P. Gajewskiego, A. Szczeklika. Wydanie 13. 2022