Hemochromatoza należy do jednej z najczęstszych chorób genetycznych dziedziczonych autosomalnie recesywnie. Jest to choroba metaboliczna. Jej przyczyną może być mutacja różnych genów jednak w 80% dotyczy mutacji HFE.

Hemochromatoza występuje średnio u 500/100 000 osób, częściej dotyka mężczyzn. Penetracja mutacji genu HFE zależy od płci (jest wyższa u mężczyzn) i wieku ponieważ wzrasta wraz z wiekiem.

Skutkiem mutacji jest zmniejszenie produkcji hepcydyny, przez co dochodzi do:

 • Niekontrolowanego wchłaniania żelaza z jelit
 • Niekontrolowane uwalnianie żelaza z makrofagów

Nadmiar żelaza zostaje zmagazynowany, szczególnie w:

 • Wątrobie- to prowadzi do jej włóknienia a z czasem do rozwoju raka wątrobowokomórkowego
 • Sercu
 • Stawach
 • Trzustce
 • Przysadce
 • Skórze

Dochodzi do przeładowania tych tkanek. Objawy pojawiają się zwykle po 40 roku u mężczyzn i 50 roku życia u kobiet.

Pierwsze obawy zwykle są nieswoiste. Może to być zmęczenie, osłabienie, spadek libido, bóle stawów.

Późne objawy to efekt uszkodzenia narządów. Dochodzi do:

 • Przewlekłego zapalenia, marskości wątroby
  ◦ Żółtaczka, wodobrzusze, nadciśnienie wrotne
  ◦ Podwyższenie ALT, AST
 • Niedoczynność przedniego płata przysadki
  ◦ Impotencja
  ◦ Zaburzenia miesiączkowania
  ◦ Przedwczesna menopauza
 • Niedoczynność tarczycy
 • Cukrzyca
 • Kardiomiopatia
 • Szarobrązowe zabarwienie skóry

W badaniach laboratoryjnych obserwuje się podwyższone wysycenie transferryny żelazem, wzrost stężenia Fe w surowicy, wzrost ferrytyny, podwyższenie ALT,AST.

W badaniach obrazowych widoczne są uszkodzenia narządowe a badania genetyczne pozwalają na wykrycie mutacji patogennych.

Aby postawić rozpoznanie niezbędne jest wykazanie przeładowanie ustroju żelazem oraz potwierdzenie mutacji patogennej w badania genetycznym.

Podstawową terapią w hemochromatozie jest flebotomia czyli upusty krwi. Leczeniem 2 rzutu jest stosowanie leków chelatujących żelazo. Leczenie trwa przez całe życie.

Literatura:

 1. Interna Szczeklika 2022. Podręcznik chorób wewnętrznych. Pod red. P. Gajewskiego, A. Szczeklika. Wydanie 13. 2022