Astma oskrzelowa jest chorobą związaną z przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych. Astma oskrzelowa zaczyna się zwykle w dzieciństwie, może jednak pojawić się w każdym wieku. Częściej występuje u kobiet (wyjątek dzieci poniżej 10 roku życia- częściej u chłopców).

Dużej części przypadków astma związana jest z atopią, dlatego może współwystępować z atopowy zapaleniem skory, alergicznym nieżytem nosa, alergicznym zapaleniem spojówek.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na astmę są:

 • Genetyka (np. atopia)
 • Płeć
 • Otyłość (występują astma związana z otyłością)
 • Alergeny
 • Narażenie na dym tytoniowy
 • Zakażenia układu oddechowego w dzieciństwie
 • Dieta
 • Środowisko życia

Jest wiele klasyfikacji astmy. Możemy wyróżnić podział na astmę alergiczną i niealergiczną, astmę eozynofilową, neutrofilową, ubogokomórkową.

Podstawą astmy jest przewlekłe zapalenie oskrzeli związane z nad reaktywnością oskrzeli. W astmie alergicznej aktywowane są mastocyty w odpowiedzi na alergen, który zwiększa tworzenie przeciwciał IgE. W astmie niealergicznej czynnikiem zwykle jest infekcja wirusowa lub bakteryjna. Dochodzi do obturacji oskrzeli (zmniejsza się przepływ powietrza w wyniku skurczu mięśni gładkich, obrzęku śluzówki. Taki przewlekły, niekontrolowany proces prowadzi do przebudowy oskrzeli- utrwalenie obturacji.

Astma alergiczna i niealergiczna mają różne cechy.


Astma alergiczna:
 • Początek w dzieciństwie
 • Atopia
 • Związek z IgE
 • Eozynofile w plwocinie
 • Dobrze reaguje na GKS wziewne

Astma niealergiczna:
 • Dorośli
 • Brak związku z atopią
 • Brak IgE
 • Słabo odpowiada na GKS wziewne

Podstawowymi objawami astmy są:

 • Duszność
 • Suchy kaszel
 • Napadowy charakter
 • Zmienne nasilenie
 • Często występują w nocy, nad ranem (przewaga układy przywspółczulnego)
 • Świszczący oddech

Zaostrzenie astmy może wywołać: narażenie na alergeny, dym tytoniowy, infekcja dróg oddechowych, aspiryna, wysiłek fizyczny.

Podstawą diagnostyki jest wykonanie badania spirometrycznego z próbą rozkurczową. W pierwszym badaniu spirometrycznym mierzy się przede wszystkim FEV1 i FVC. Następnie podaje się lek rozszerzający oskrzela i 15 min powtarza się badanie spirometryczne. Jeśli FEV1 zwiększy się o 200ml oraz 12%, znormalizuje się wskaźnik FEV1/FVC oraz obraz kliniczny wskazuje na astmę to można ją rozpoznać.

Ważny jest pomiar PEF który pomaga monitorować przebieg astmy.

Leczenie astmy polega na leczeniu kontrolującym przebieg choroby i doraźnym stosowanym w trakcie napadu astmy. Lekami stosowanymi w kontroli są (w zależności od stopnia ciężkości): glikokortykosteroidy wziewne (czasami także doustne), LABA, LAMA, doustne leki przeciwleukotrienowe. Leki objawowe: głównie glikokortykosteroid połączony z LABA

Ciekawy jest wpływ ciąży na kontrolę astmy, ponieważ w 1/3 dochodzi do zaostrzenia astmy, w 1/3 bez zmian, w 1/3 polepszenie kontroli astmy. W ciąży nie powinno się odstawiać leków przeciwastmatycznych.

Obecnie nie jest możliwe całkowite wyleczenie astmy, jednak prawidłowe leczenie pozwala uzyskać kontrolę choroby.

Literatura:

 1. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.7
 2. https://www.mp.pl/podrecznik/pediatria/chapter/B42.167.27