Ostre zapalenie nagłośni jest bakteryjną chorobą. Najczęściej powodowane przez Haemophilus influenzae. Ta choroba jest potencjalnym stanem zagrożenia życia- wymaga leczenia na OIT.

Dzięki obowiązkowym szczepieniom choroba występuje rzadko.

Szczyt zapadalności przypada na 2-7 roku życia (czyli jest to starsze dziecko niż w podgłośniowym zapaleniu krtani o etiologii wirusowej).

Najcięższy przebieg jest u małych dzieci, wynika to z budowy anatomicznej. U dzieci nagłośnia znajduje się wyżej niż u dorosłych i jest bardziej wiotka.

Początek objawów jest nagły, objawy rozwijają się w ciągu godzin, mogą prowadzić do stanu zagrożenia życia (ograniczenie przepływu przez drogi oddechowe).

Typowe objawy:

 • Wysoka gorączka
 • Ślinotok (wynika z utrudnionego połykania śliny a nie nadmiernej produkcji)
 • Ból gardła podczas przełykania
 • Niewyraźna, kluskowata mowa
 • Świst wdechowy
 • Objawy ogólne
 • Narastająca niewydolność oddechowa

Najważniejsze w diagnostyce jest badanie pacjenta.

Leczenie:

 • Ostre zapalenie nagłośni wymaga hospitalizacji, zwykle na oddziale OIT. Najważniejsze jest utrzymanie drożności dróg oddechowych. Leczenie farmakologiczne polega na antybiotykoterapii.
 • Powikłaniem choroby może być zapalenie płuc, stawów, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Śmiertelność wynosi 12,5% w populacji dziecięcej.

Literatura:

 1. Pediatria. Pod red. W. Kawalec, r. Grendy, H. Ziółkowskiej. PZWL. Wydanie 2. 2018
 2. Pediatria w praktyce lekarza POZ. Red. A. Dobrzańska, Ł. Obrycki, P. Socha. Media-Press. Wydanie 1. 2022.