Prawidłowe leczenie cukrzycy wymaga kontrolowania stężenia glukozy we krwi. W zależności od intensywności leczenia różna jest częstość tych pomiarów. U osób z intensywna insulinoterapią powinno być co najmniej 8 na dzień. Dlatego też, aby zwiększyć jakość życia, podwyższyć bezpieczeństwo chorych stworzono systemy CGM

Systemy ciągłego monitorowania glikemii (czyli CGM) mierzą stężenie śródtkankowe glukozy. To w jaki sposób się to dzieje różni się między urządzeniami. Obecnie najpopularniejszymi systemami CGM na Polskim rynku są FreeStyle Libre firmy Abbott oraz Dexcom G6 firmy Dexcom. Główna różnica między tymi dwom systemami jest taka, że system Dexcome G6 jest CGM-RT (real time)- system monitorowania w czasie rzeczywistym, a FreeStyle Libre wymaga skanowania.

Każdy z tych systemów składa się z sensora oraz z odbiornika. W większości systemów, sensor zakładany jest samodzielnie przy użyciu aplikatora (na stronach producentów odpowiednich systemów znajdują się dokładne filmiki instruktażowe). Sensory wymienia się średnio po 1-2 tygodniach użytkowani (FreeStyle Libre 2- po 14 dniach, a Dexcom G6- po 10 dniach). Dostępne na rynku są także inne sensory jak sensor Eversense. Implantowany jest przez medyka pod skórę pacjenta na okres ok. 6 miesięcy. Odbiornikiem pomiarów może być telefon z odpowiednią aplikacją, w niektórych systemach funkcję odbiornika pełni pompa insulinowa.

Wyróżnia się dwa systemy.

Pierwszym jest FGM (np. FreeStyle Libre) – flash glucose monitoring- jest to system monitorowania glikemii metodą skanowania- aby poznać glikemię należy odbiornikiem (wystarczy zbliżyć telefon) zeskanować dane z sensora.

Systemy CGM w porównaniu dp samodzielnego pomiary krwi z palca pozwalają na wykrycie poważnych zmian stężenia glukozy. Uzyskuje się wtedy informacje na temat aktualnego stężenia glukozy, kierunku i szybkości zmian stężenia.

Kolejnym rodzajem systemów są rt-CGM- real-time. Takim system jest np. Dexcom. Do sensora podłączony jest nadajnik, który sam wysyła dane do odbiornika (nie wymaga skanowania). Pozwala na kontrolę glikemii przez 24h na dobę, wysyła także alerty, gdy pojawia się trend prowadzący do hipo- lub hiperglikemii.

W najnowszym FreeStyle Libre 2 można włączyć alerty które informują o zagrożeniu hipo- lub hiperglikemią (ustawiane są zakresy glikemii w których pojawiają się alarmy).

O tym jak dokładnie działają te systemy mówi nam wskaźnik MARD (mean absolute relative diffrence). Im wartość tego wskaźnika jest mniejsza tym dokładniejszy jest system. W FreeStyle Libre 2 MARD wynosi 9,3%, w Dexcom G6 9%. W obu tych systemach nie ma potrzeby potwierdzenia glikemii glukometrem.

Systemy CGM niosą ze sobą wiele korzyści. Najważniejsze to:

  • poprawa wyrównania glikemii ( obniżają HbA1c)
  • zmniejszenie częstości epizodów hipoglikemii
  • zwiększają TIR (oznacza to, że glikemia jest bardziej stabilna)

Od 2023 roku możliwa jest refundacja tych systemów u osób dorosłych.

Literatura:

  1. https://www.mp.pl/insulinoterapia/refundacja/314295,przelom-w-refundacji-systemow-ciaglego-monitorowania-glikemii
  2. https://www.mp.pl/insulinoterapia/insulinoterapia_w_praktyce/sprzet/247991,systemy-monitorowania-glikemii
  3. https://www.termedia.pl/diabetologia/FreeStyle-Libre-2-kolejny-krok-w-innowacji-systemu-juz-w-Polsce,49860.html