U każdego mężczyzny od ok. 35 r.ż. spada poziom testosteronu całkowitego. W medycynie to zjawisko nazywane jest postępującym z wiekiem niedoborem testosteronu. W USA częstość niedobory testosteronu obserwujemy u 20% mężczyzn powyżej 60r.ż., 30% powyżej 70r.ż i aż 50% mężczyzn powyżej 80r.ż.

Objawy sugerujące niedoboru testosteronu to:

 • Zaburzenia wzwodu
 • Spadek libido
 • Zmniejszona objętość jąder
 • Zaburzenia płodności
 • Zmniejszenie owłosienia ciała
 • Otyłość brzuszna
 • Zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2
 • Obniżona masa tkanki kostnej
 • Uderzenia gorąca
 • Zaburzenia snu, depresja
 • Ginekomastia


Niedobór testosteronu powoduje wzrost ryzyka otyłości, zespołu metabolicznego, chorób układu sercowo-naczyniowego. W badaniach zauważono ujemną korelację między poziomem testosteronu a częstością otyłości, nadciśnienia, podwyższonego poziomu LDL, podwyższonym stężeniem czynników prozapalnych oraz częstością choroby niedokrwiennej serca.

 • U osób z obniżonym testosteronem ryzyko cukrzycy typu 2 jest 2,7 razy większe, a gdy stężenie testosteronu jest w pierwszym kwartylu (najniższe wartości) to aż 4 razy większe ryzyko.
 • W Polsce aż 45% mężczyzn z cukrzycą typu 2 ma niedobór testosteronu
 • Im niższy poziom testosteronu tym wyższe ryzyko miażdżycy
 • W badania z ostatnich lat wykazały, że terapia zastępcza testosteronem nie wpływa istotnie na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, ale czasami ma działanie dobroczynne
 • Niedobór testosteronu istotnie wpływa na wzrost śmiertelności u pacjentów z niewydolnością krążenia
 • U mężczyzn po 40r.ż. z niskim stężeniem testosteronu ryzyko zgonu wzrasta o 68%. Inne badania wykazały, że różnica śmiertelności między pierwszym, a czwartym kwartylem wynosi 44%.
 • Nadal prowadzone są badania określające wpływ terapii zastępczej testosteronem na układ krążenia.


Należy pamiętać, że otyłość, cukrzyca typu 2 i zespół metaboliczny mogą być przyczyną, ale także skutkiem niedoboru testosteronu. Leczenie najpierw powinno się zacząć od leczenia tych schorzeń, zmiany stylu życia. Jeśli nadal będzie utrzymywać się niedobór testosteronu można rozważyć terapię zastępczą.

Literatura

 1. https://podyplomie.pl/medycyna/34847,terapia-testosteronem-u-starszych-mezczyzn-krytyczne-spojrzenie-na-zalecenia-acp?page=4