Żołądek arbuzowaty = GAVE

Mówimy o nim wtedy, gdy poszerzeniu ulegają naczynia włosowate części przedodźwiernikowej żołądka. Jest to rzadka przyczyna krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Standardowy pacjent to starsza kobieta z marskością wątroby, przewlekłą chorobą nerek, serca lub z chorobami autoimmunologicznymi.

Nie jest dokładnie wiadomo co jest przyczyną. Bierze się pod uwagę uszkodzenie mechaniczne, neuroendokrynne i autoimmunologiczne.

Objawia się krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zwykle jest to krwawienie przewlekłe, utajone, które w efekcie daje niedokrwistość.

Do postawienia rozpoznania potrzebne jest badanie endoskopowe. Żołądek arbuzowaty ma charakterystyczny obraz widoczny podczas gastroskopii. Obecne są liczne, drobne, kręte naczynia o poszerzonym świetle. Znajdują się one w części przeoddźwiernikowej żołądka. Tworzą czerwone pasma, które zmierzają do oddźwiernika. Gdy operator uciśnie takie miejsce to blednie.

Przed postawienie rozpoznania należy przeprowadzić diagnostykę różnicową z gastropatią wrotną w przebiegu marskości wątroby, nadciśnieniem wrotnym i zapaleniem błon śluzowej żołądka.

Zmian bezobjawowych się nie leczy. W zmianach objawowych przy pomocy endoskopii przeprowadza się termoablację metodą argonowej koagulacji plazmowej (zwykle kilka zabiegów- usuwa 80-100% zmian). Można także wykonać RFA, koagulację laserową, krioterapię, zakładanie gumowych opasek.

Zmiana Dieulafoya- jest zmianą naczyniową, w której tętniczka błony podśluzowej o zwiększonej średnicy i krętym przebiegu kończy się zaraz pod powierzchnią błony śluzowej żołądka.

Jest ona rzadką przyczyną intensywnego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zwykle dotyczy starszych mężczyzn.

Zmiana może być wrodzona. Do krwawienia dochodzi podczas urazu mechanicznego naczynia lub jest związane z nadmiernym uciskiem patologicznego naczynia i martwicą nabłonka.

Rozpoznanie stawia się podczas endoskopii, wtedy przy użyciu technik iniekcyjnych, termicznych i mechanicznych można zatamować krwawienie. Skuteczność leczenia to 70-94%. Zwykle okolicę zmiany znaczy się tuszem co pomaga, gdy dochodzi do nawrotu.

Literatura

  1. Interna Szczeklika 2017. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017