Każdy kierowca przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy musi przejść obowiązkowe badania. Wykonasz je w centrum medycznym Zdrowie Orawa w Jabłonce.

Badania dla kierowców – dlaczego są ważne?

Zanim kandydat na kierowcę przystąpi do kursu na prawo jazdy, musi wykonać badania potwierdzające stan zdrowia umożliwiający prowadzenie samochodu. Badanie to jest szybkie i nieskomplikowane, a jego zadaniem jest selekcja osób, których stan zdrowia może zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Niektóre dolegliwości mogą wiązać się z koniecznością okresowego powtarzania wizyt u lekarza.

W Polsce nie istnieje górna granica wieku, do której można starać się o prawo jazdy, jednak to czy można podjąć kurs zależy od stanu zdrowia. Drobne wady nie są przeszkodą, jednak poważne dolegliwości, takie jak: duża wada wzroku, nieuregulowana cukrzyca, niekontrolowana padaczka, zaburzenia psychiczne, alkoholizm itd. mogą już stanowić podstawę do odmowy lub czasowego ograniczenia uprawnień.

Podczas badania kierowców sprawdzane są:

 • wzrok,
 • słuch,
 • zmysł równowagi,
 • układ oddechowy,
 • układ sercowo-naczyniowy,
 • badania pod kątem cukrzycy i padaczki,
 • objawy mogące świadczyć o: uzależnieniu od alkoholu, o chorobach psychicznych oraz o zaburzeniach stanowiących ryzyko kierowania pojazdem. Jeżeli są jakieś wątpliwości osoba kierowana jest na dodatkowe badania.


Jeżeli kandydat na kierowcę nosi okulary, powinien przynieść je ze sobą. Konieczność noszenia okularów nie dyskwalifikuje kierowcy.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, zapoznaje się z dostarczoną dokumentacją, a następnie wykonuje szereg prostych badań, mających na celu ustalenie oceny stanu zdrowia. Jeżeli stwierdzone zostaną poważne wady wzroku lub inne potencjalnie niebezpieczne zaburzenia, pacjent może być skierowany do specjalisty w celu wykonania badań uzupełniających.

Jak się przygotować?

Badanie kandydatów na kierowców nie wymaga specjalnego przygotowania. Warto być wypoczętym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Należy przynieść ze sobą:
 • Dokument tożsamości.
 • 200 zł (rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w § 13 pkt 1 i 2).
 • Okulary lub soczewki jeżeli są używane.
 • Aparat słuchowy u osób z wadą słuchu.
 • Stare prawo jazdy przy przedłużaniu terminu ważności.
 • Inną dokumentację medyczną np.: wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, RTG, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego w przypadku osób przewlekle chorych, orzeczenie o niepełnosprawności, kartę konsultacji diabetologicznej, kartę konsultacji neurologicznej itd.


Gdzie na badania kierowców na Orawie?

Należy pamiętać, że zaświadczenie o stanie zdrowia do podjęcia kursu na prawo jazdy może wydać wyłącznie lekarz orzecznik posiadający uprawnienia. Dlatego trzeba zgłosić się do odpowiedniej placówki. W Jabłonce na Orawie takie badania dla kandydatów na kierowców można wykonać w Centrum Medycznym Zdrowie Orawa.