Zapewne każdy miał co najmniej kilka epizodów, bardziej lub mniej intensywnego bólu głowy. Zazwyczaj wystarczyła tabletka przeciwbólowa oraz wypoczynek i ból ustawał. To tak powszechna dolegliwość, że czasami jest lekceważona. Jakie są rodzaje bólów głowy i kiedy należy udać się do lekarza, a kiedy dolegliwość może stanowić realne niebezpieczeństwo?

Podział i rodzaje bólów głowy

Bóle mogą być ostre, przewlekłe, zlokalizowane po jednej lub po obu stronach, pulsujące, kłujące itd. Każdy odczuwa je nieco inaczej, zależy to w dużej mierze od indywidualnej tolerancji. Najprostszy podział bólów głowy zakłada dwie duże grupy:
  • Bóle samoistne, które nie biorą się z żadnych przyczyn chorobowych, a same są istotą problemu. Należą do nich m.in.: klasterowe bóle głowy, migreny, napięciowe bóle głowy itd. Nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia, ale mogą być mocno uciążliwe, a w wyjątkowych sytuacjach potrafią skutecznie uniemożliwić wykonywanie codziennych czynności przez okres od kilku dni do nawet kilku tygodni.
  • Bóle objawowe (wtórne) – te są znacznie groźniejsze i zawsze są wywołane jakimś schorzeniem. Najczęściej powodują je choroby naczyniowe mózgu, nadciśnienie tętnicze, choroby laryngologiczne, choroby nowotworowe – zwłaszcza guzy mózgu, a także przebyte urazy.
Bóle głowy można podzielić ze względu na lokalizację: ból z tyłu głowy, z prawej lub lewej strony, w skroniach, z przodu w okolicy czoła i oczu.

Co oznacza ból głowy?

Najczęściej mamy do czynienia z napięciowym bólem głowy, który daje nam się we znaki z powodu braku snu, przemęczenia, głodu, emocji, zdenerwowania, stresu itd. Jest to ten rodzaj bólu, który każdy zna doskonale. Podstawową pomocą w walce z dolegliwością są tabletki przeciwbólowe z grupy NLPZ. Jeżeli dolegliwości pojawiają się często, warto rozważyć inne metody łagodzenia bólu: ćwiczenia relaksacyjne, akupresurę i akupunkturę, masaż głowy itd.

Ból głowy migrenowy oraz klasterowy są specyficznymi rodzajami bólów, które potrafią być bardzo silne, a napady mocno uprzykrzają życie i powodują niezdolność do podejmowania codziennych czynności. Istnieje wiele czynników spustowych, wywołujących tego rodzaju bóle. Sam mechanizm nie jest do końca poznany, a u każdego człowieka czynniki wywołujące mogą być inne. Oprócz leczenia farmakologicznego – zapobiegawczego i interwencyjnego, stosuje się niefarmakologiczne metody, polegające m.in. na wyeliminowaniu czynników prowokujących epizody, relaksacji oraz ziołolecznictwie.

Zdecydowanie najniebezpieczniejsze są objawowe bóle głowy. Ich leczenie ściśle zależy od czynnika wywołującego dolegliwości. Taki ból głowy może oznaczać np. infekcję wirusową lub bakteryjną, może wiązać się ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, być objawem nadciśnienia tętniczego, zatrucia substancjami chemicznymi.

Ból głowy może być też objawem stanów zagrażających życiu, należą do nich: udary mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, krwawienie podpajęczynówkowe, guzy mózgu – te prawie zawsze mają charakter ostry i napadowy.

Jak rozpoznać rodzaj bólu głowy?

Nie zawsze można na pierwszy rzut oka zidentyfikować, z jakim bólem głowy mamy do czynienia. Dlatego najlepiej udać się do lekarza w celu diagnozy, zwłaszcza jeżeli ból ma charakter ostry o dużej intensywności oraz jeżeli epizody bólowe często się powtarzają. W Centrum Medycznym Zdrowie Orawa w Jabłonce przeprowadzamy diagnostykę bólów głowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, umów się na wizytę.

Źródła:

  1. Tadeusz Mendel, Migrena – obecny stan wiedzy, Borgis - „Medycyna Rodzinna” 2/2004, s. 50-54
  2. Adam Stępień, Napięciowy ból głowy, „Borgis - Nowa Medycyna” 2/2003
  3. dr med. Grażyna Zwolińska, Ból głowy, portal internetowy mp.pl dla pacjentów