Zwykłe EKG jest skutecznym narzędziem do wykrywania zaburzeń rytmu serca w momencie wykonywania badania. Co jednak, gdy problemy kardiologiczne zdarzają się epizodycznie i nieregularnie? Holter EKG, nazywany badaniem holterowskim, pozwoli na wykrycie takich nieprawidłowości.

Monitorowanie EKG metodą Holtera – co to jest?

W diagnostyce kardiologicznej monitorowanie czynności serca za pomocą metody Holtera stosowane jest z powodzeniem już od kilkudziesięciu lat. Twórcą metody jest Norman J. Holter, który w 1949 roku zaproponował 24-48 godzinny pomiar rytmu serca za pomocą urządzenia, umożliwiającego zarejestrowanie zaburzeń o charakterze napadowym.

Za pomocą elektrod umieszczonych na ciele pacjenta możliwe jest ciągłe rejestrowanie aktywności serca. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się również 7-dniowe i dłuższe monitorowanie. Najważniejsze jest to, że w trakcie badania pacjent wykonuje wszystkie normalne czynności domowe i pracownicze, dzięki czemu nie musi rezygnować z codziennej aktywności. Często zdarza się, że to jakieś konkretne czynności wywołują niepokojące objawy, dlatego w badaniu holterowskim bardzo ważne jest odtworzenie owych sytuacji, a pacjent powinien mieć możliwość oznaczania niepokojących zjawisk.

Rodzaje monitorowania holterowskiego

Holter EKG to zbiorcza nazwa dla kilku rodzajów badań:
 • 24-48 godzinne monitorowanie jest metodą referencyjną i służy do rozpoczęcia diagnostyki, gdy objawy zdarzają się często. Jest to tanie badanie o dużej dostępności.
 • Rejestratory zdarzeń CER wykorzystuje się do badania przejściowych objawów zaburzeń rytmu serca np. kołatania serca czy omdleń, które występują rzadko np. raz w miesiącu.
 • Wszczepialne rejestratory pętlowe ILR stosowane są w przypadku podejrzenia groźnych arytmii komorowych oraz oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego. Urządzenie stale rejestruje zapis EKG i potrafi automatycznie wykrywać arytmię.
 • Mobile Holter jest zakładany na czas nieokreślony, umożliwia stałą transmisję zapisu EKG i wykorzystywany jest w zakresie objawów, które występują rzadko np. raz na pół roku oraz w rehabilitacji kardiologicznej po przebytym ostrym zespole wieńcowym.


Wskazania do wykonania EKG metodą Holtera

W pierwszej kolejności zawsze wykonuje się standardowe EKG 12-odprowadzeniowe, służące do aktualnej oceny rytmu serca. Jeżeli badanie to nie daje odpowiedzi na temat przyczyny dolegliwości lub zmiany są nieuchwytne, wtedy lekarz podejmuje decyzję o wykonaniu Holtera.

Najważniejsze wskazania to:

 • Omdlenia i stany przedomdleniowe, zasłabnięcia, utraty przytomności o niewyjaśnionej genezie i gdy podejrzewa się ich kardiologiczną przyczynę.
 • Napadowe kołatania serca, nierówne bicie serca, diagnostyka zbyt szybkiej lub zbyt wolnej akcji serca oraz innych zaburzeń rytmu.
 • Wykrywanie napadów migotania lub trzepotania przedsionków.
 • Ustalenie przyczyny u pacjentów, u których zdarzają się niewyjaśnione omdlenia.
 • Ocena skuteczności leczenia przeciwarytmicznego i z wszczepionym stymulatorem serca.
 • Ocena pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zaburzeń rytmu.
 • Inne problemy kardiologiczne wymagające długotrwałej obserwacji.


EKG metodą Holtera należy do niezwykle przydatnych i bezbolesnych badań diagnostycznych zaburzeń kardiologicznych. Nie wymaga specjalnego przygotowania, a o postępowaniu w trakcie pacjent zostaje szczegółowo poinformowany przez lekarza. Gdzie na EKG metodą Holtera na Orawie? Wykonujemy je w gabinecie centrum medycznego w Jabłonce Zdrowie Orawa. Sprawdź szczegóły.

Źródła:

 1. Anna Krawczyńska i inni, Długoterminowe monitorowanie holterowskie — rodzaje i znaczenie, kliniczne, Folia Cardiologica Excerpta 2010, tom 5, nr 6, 353–360;
 2. Andrzej Dąbrowski, Wiktoria Leśniak, Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera, portal mp.pl dział interna (online: 6.08.2018);